Wat is BRUGGELETTERSTAD vzw?

Onze visie


BRUGGE LETTERSTAD vzw wil op creatieve, kunstzinnige en ondernemende manier van Brugge een wereldstad van letterkunst en letterkunde maken.

BRUGGE LETTERSTAD vzw bundelt krachten en verbindt het historisch erfgoed van Brugge met een hedendaagse letterstad, die traditie en vernieuwing verenigt én grenzen verlegt.

BRUGGE LETTERSTAD vzw is een bruggenbouwer die programmeert, coördineert en informeert over de meest uiteenlopende initiatieven rond letters en letteren.

Onze doelstellingen


BRUGGELETTERSTAD vzw heeft als doelstellingen:

 • een dynamische, gerespecteerde organisatie zijn met uitstraling in binnen- en buitenland
 • een financieel gezonde professionele organisatie zijn met voldoende slagkracht en een exemplarisch evenwicht tussen vrije onderneming en overheidsparticipatie;
 • de ontwikkeling van een eigen productenlijn, limited-editions …
 • de 3-jaarlijkse organisatie van een internationaal symposium en last but not least:
 • en lettersite inrichten, van waaruit we de stad en de rest van de wereld aanspreken. Een plek waar plaats is voor levendige ontmoetingen en bruisende creativiteit, maar ook voor stilte, inspiratie en vertraging. Een plek die niet onder een noemer te vatten is maar het wel allemaal is: museum voor een permanente collectie, galerie voor wisselende expo’s, gezellig praatcafé met ambachtelijke “letternijen”, co-workingspace, ruimte voor workshops, museumwinkel…

Immers, het kernwoord blijft VERBINDEN,

 • door te INFORMEREN en te COMMUNICEREN
 • door te COORDINEREN
 • door te ORGANISEREN

en op die manier BRUGGEN TE BOUWEN

 • tussen de stad en de brede sector van de letteren
 • tussen letterkunstenaars onderling
 • tussen binnen- en buitenlandse actoren
 • tussen erfgoed en hedendaagse actoren
 • tussen erfgoed en een breed publiek
 • tussen letteren en andere kunstdisciplines en ambachten
 • tussen letterland en de bedrijfswereld

We kiezen voor een duidelijke profilering als vertrekpunt, vanuit het unieke kenmerk dat Brugge van andere zgn. boekensteden onderscheidt: de letterkunst! (Uit de blauwdruk)

Waarom een LETTERSITE?

Eén van onze hoofddoelstellingen is het cultureel uitbaten van een plek met een band en geschiedenis in letters.

Dit in de vorm van een culturele onderneming, en onder toezicht van de stad Brugge. We waarderen hierin de logistieke en morele steun van stad en bestuur. Maar werken zelfstandig een programma uit. Volledig zelf bedruipend ook. Dat betekent dat BruggeLetterstad zelf allerlei initiatieven opzet en voor producten of services zorgt die inkomsten genereren opdat continuïteit van activiteit wordt verzekerd. Zelfstandig, maar in respect voor, in samenspraak en samenwerking met stad.