BRUGGELETTERSTAD VZW

Een korte voorstelling

Brugge Letterstad?

BRUGGE LETTERSTAD, een in 2015 opgerichte vzw, wil op creatieve, kunstzinnige en ondernemende manier Brugge profileren als een wereldstad van letterkunst en letterkunde.

BRUGGE LETTERSTAD gaat over letters – als vorm en vormgeving – en de letteren – als inhoud. Beide gaan samen. Artistieke lezing en duiding van letters én letteren versterken elkaar.

Meer informatie
 

BELLETTRAGES

Een maand lang letterkunst in Brugse etalages.

Onder de noemer BELLETTRAGES zet vzw Brugge Letterstad in mei kunst rond letters en letteren in het uitstalraam van Brugse handelszaken. Een LETTERwandeling verbindt de etalages tot een origineel verhaal. Dit evenement loopt van 1 t.e.m. 31 mei, met de steun van de Nationale Loterij.

Ontdek meer